ส่งคำถาม

โปรแกรมแฟรนไชส์พิเศษ:

1. ปรึกษาก่อนปรึกษา
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าร่วม
3. การตรวจสอบคุณสมบัติของแฟรนไชส์
4 การเลือกไซต์ร้านค้าบุคลากรพิเศษเพื่อเข้าชมและประเมินผล
5. สำนักงานใหญ่ตรวจสอบและลงนามใน "สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์"
6. แฟรนไชส์ลงนามใน“ สัญญาเช่าร้านค้า”
7, การสรรหาพนักงานการฝึกอบรมการออกแบบร้านค้าและการตกแต่ง
8. การเตรียมสินค้าและรายการส่งเสริมการขาย
9 การโฆษณาการเตรียมเหตุการณ์
10. เลือกวันที่จะเปิด